Abstrakten dvig duha do čistega pojma

Written by Jože Požar on 29 aprila, 2012 – 6:24 dop -

         Moji kratki razmisleki, s katerimi seveda ne posredujem ne vem kaj, želijo bralcu v obrisih predstaviti kakšen pojem, ki ga je mogoče najti v filozofiji G. W. F. Hegla. O njegovi filozofiji se danes le redko kaj vsebinskega pove, še manj pa kaj določnega napiše. To gre razumeti, saj Heglova filozofija zahteva od bralca, da jo razume celovito; zato tudi ni nič nenavadnega, če globina Heglove filozofije le tu in tam zagleda luč dneva. In kakor se že sodoben filozofski svet danes vsebinsko predstavlja, Heglova filozofija v tem svetu ni vsebinsko navzoča kot tista, o kateri bi se z zanimanjem in radovedno razpravljalo. Moja prizadevanja gredo v to smer, a so le poskusi, s katerimi odpiram vrata Heglove filozofije, pri tem pa dvignem kak pojem, da ga posredujem in oblikujem v neko določno podobo. Včasih mi to uspe, včasih pa seveda ne. Sicer pa menim, da ni mogoče s kratkim zapisom ne vem kaj povedati; lahko pa rečem, da pomagam obujati Heglovo filozofijo. Upam, da nisem pri tem poguben.
 

Andrej Požar, Razodetje, risba 2012

 
         Mnenja sem, da se Heglova filozofija obravnava preveč abstraktno in vnanje. Zdi se, kot da se v to vmešava celo jezik, ki se včasih obnaša tako, kot da on opravlja delo mišljenja. Zategadelj ni nenavadno, če so kategorije produkt in vsebina abstraktnega dviga duha. Kar pa je v bistvu odstopanje od stvari, ki ne doprinese ničesar k razumevanju Heglove filozofije. Prav tako k razumevanju ne doprinese primerjanje Heglove filozofije s filozofijo kakega drugega filozofa, in potem tisto naravno filozofiranje, ki potrebuje Heglovo ime za to, da kaj o sebi pove. In tako tudi razmišljanje, v katerem ne pride do gibanja pojma, ne prispeva veliko k razumevanju Heglove filozofije. Zato menim, da se je treba odločno potopiti v samo gibanje Heglove filozofije in poskušat svojo silo duha tisti čisti postavljeni svet razviti še v kaj več. Na ta način bo Heglova filozofija mogoče res enkrat tudi vsebinsko zaživela.

         In ob vsem tem je potrebno znova odločno povedati, da Fenomenologija duha spada v naš čas. Ona je predpostavka za postavljanje, s katerim se subjektu pokaže resnica kot čista predpostavka, kot ideja čistega pojma, ki je skozi sebe realna. Povedano še tako, cilj duha bi naj bil danes v tem, da razodene svojo globino, ki je čisti dojem. Kar je pravzaprav abstrakten dvig duha do čistega pojma in s tem odprava njegovega naravnega sebstva ali raztezanje notrine v enostavno neskončnost. In pri tem je treba še posebej poudariti, da je postavljena enostavna neskončnost ali čisto mišljenje kot aktivna občost, prav tisto nastajajoče vedenje ali sam element vede, ki ga Hegel razvije v Fenomenologiji duha. In tukaj naj dodam, da je za miselni dvig slovenskega duha velikansko delo opravil dr. Božidar Debenjak in aparat, ki je Fenomenologijo duha prevedel v naš jezik.


Posted in Abstraktno mišljenje | No Comments »

Post a Comment