Abstraktno nasilje in parazitski jezik

Written by Jože Požar on 8 junija, 2014 – 5:44 dop -

         Miselnega nasilja je vedno več in se kaže tam, kjer nastopa denar v imenu stvari in nastane nujnost, ko je potrebno denarna plačila pokazati kot vsebinsko določitev. V takih primerih stopi na plan spretnost, ki je sposobna vsebino stvari zamegliti ali jo pokazati na tak način, da vsebina ne bo razumljiva. Takšno vsebino oblikuješ tako, da pridelaš ponesrečene trditve in vstaviš kak nesmisel ali nerodnost v zapis. Vsebina stvari je na ta način določena nepopolno ali predmetna stvarnost je nezadostno izražena; in ta nezadostni prikaz stvari pomaga narediti parazitski jezik, ki žre pomen. Takšni vsebini običajno manjka naslov, saj predmet vsebine sploh ni določen. Rečeno še tako, vsebina predmeta je izražena z jezikom, ki je rabljen na poseben način in zajedavsko glede na normalno rabo.

         Primer pomanjkljivo izražene vsebine je na moj naslov dostavila Energija plus Elektro Maribor, ki trži energijo. Tam na enem listu papirja to podjetje podaja vsebino ali razlago, ki sploh ni naslovljena in je sestavljena iz posamičnih misli. Podjetje pojasnjuje enoletno obdobje porabe energije tako pomanjkljivo, da ga človek ne more dojeti. Najprej pokaže tabelo, nato v štirih vrstah ali štirih posameznih stavkih zneske, ki niso povezani z začetno tabelo. Za tem zapiše samostojno misel, pod njo pa navaja podatke o porabi. Sledi dva centimetra belega prostora, nato pa zopet navaja tri različne okoliščine, ki kot da so med seboj zunanje povezane. Torej, namesto da podjetje pokaže predmet v razumljivi vsebini, ga členi in prikaže kot nično dejanje, ki ga ne moreš dognati, ker je na delu parazitski jezik.
 
Abstraktno-nasilje-drugicKomuniciraš neresno, jaz te ne razumem! Poveličuješ parazitski jezik, ki tvoje dejanske dolžnosti ne izreka. Vsebina tega, kar mi sporočaš, ni tvoje dejansko prepričanje, ampak tvoja prazna dolžnost.
 
         Ni kaj, abstraktno nasilje, v katerem ni pokazana vsebina predmeta, se aktivno izdihava v vsakdanjem življenju. Nekatera miselna nasilja menda dalj časa potekajo in se celo ponavljajo kot aktivnosti, ki so dosegla veljavo, ker se na njih nihče ne odziva. Tako ni nič nenavadno, če v moj poštni nabiralnik kak medij odloži nov izdelek ali časopis, pri tem pa mi prek istega časopisa sporoča, kaj bo sledilo, če se jaz na to njegovo nasilje ne bom odzval. Nekaj podobnega počenja tudi »sosed trgovec«, ki vsakič znova poizveduje pri blagajni, ali imam »pika kartico«. In to abstraktno nasilje se vsak dan izvaja in je dognano kot nekaj, čemu bi naj človek znova in znova prisluhnil ter podarjal odgovore.

         Je pa tu še abstraktno nasilje, ki je izraženo skozi prazno prikazen vedenja ali tisto suho zagotavljanje ravnodušnih določenosti, ki ne izhajajo iz nobene realnosti in je zgolj zunanja navedba količine. To je tista človekova aktivnost, ki vsako vsebino zreducira na število. Namreč, to krčenje sveta stvari poteka in se izvaja čez število, ki prizadene vsebino stvari. In vse to z namenom, da se svet stvari poenostavi in očisti na posplošenje ali na nebistveni svet, ki prideluje abstraktno nasilje. Ono je ne malokrat v praksi izvedeno z namenom, da se vsebinska vrednost stvari sprevrže v prazno dejanje jezika, ki preskrbi prevaro.


Posted in Abstraktno nasilje | No Comments »

Sorry, comments for this entry are closed at this time.