Ali je kaj resnice na tem?

Written by Jože Požar on 5 avgusta, 2013 – 9:26 dop -

         Prazen idealizem je aktiviran takrat, ko duh osvobodi neki čisti svet neposredne dejanskosti in ga začne razgrinjati kot drugi svet neposredne dejanskosti, ki daje videz resničnosti. Smoter duha je, da neposredno dejanskost odpusti iz njenega neposrednega bivanja in jo razblinili v prazne abstrakcije ali abstraktne predstave. One so zagotovilo, da je neposredna dejanskost v svojem nasprotju dobila na sebe odličnost, ki ji dejansko pristaja po njeni neposredni izraznosti. Odličnost je namreč tista izpopolnjenost neposredne dejanskosti, ki odkrije, da si je duh odsvoji svojo osebnost. Ona je smoter duha in je tista neka svoboda v misli, ki je abstrakcija sebe od sebe in brez izpolnitve.
 
Ali-je-kaj-resnice-na-tem

Svet idealiziramo na najrevnejše abstrakcije, ki so števila.

 
         Prazen idealizem potrebuje neko izhodiščno bivanje, da bi lahko duh začel idealizirati svojo osebnost. Zato si mora duh najprej odtujiti svoje naravno sebstvo kot neposredno čisto dejanskost, ki jo podaljšuje v njeno nasprotje in je tista čista odličnost prek katere izgine v neskončnost. Prazen idealizem ima namreč v sebi to, da idealizira osebnost in ne predmetne substance, se pravi, idealizira naravno sebstvo, ki je tista sebe vednost, ki pokaže, koliko vere v omiko duh poseduje in koliko vere v omiko je sposoben odpustiti od sebe.

         Vera v omiko je namreč tista krepkost, ki nažene v gibanje zavest. Z gibanjem zavesti si duh zagotovi neposredno dejanskost, ki je pogoj, ki lahko aktivira oni prazen idealizem, skozi katerega si zavest odsvoji svojo osebnost. Odsvojitev osebnosti je tisto koristno, ki pokaže duhu, kaj zmore ustvariti tam zunaj ali v neskončnosti kot čista zavest. Tisto čisto ustvarjeno pa ni nič drugega kot neposredna dejanskost razblinjena v prazne abstrakcije.

                                             


Posted in Filozofsko zrno | No Comments »

Post a Comment