Bežimo pred realnostjo in operiramo v svetu praznih abstrakcij

Written by Jože Požar on 2 decembra, 2012 – 8:20 dop -

         Varamo se, če sklepamo, da ima od sebe odrinjeno čisto vedenje vrednost resnice in da zaradi tega lahko spregleduje naravo vedovne metode; kajti tista stvar, ki se vrne nazaj kot nepopolna resnica ali kot reč, nam sporoča, da smo jo odpravili pomanjkljivo. Varamo se, ko hvalimo sebienako abstrakcijo ali čisto vedenje; namreč tisto sebienako je očiten dokaz, da smo obtičali v neposredni raztrganosti, v kateri je zgolj zbrano naše čisto vedenje, ki ga nemalokrat okrasimo s kakimi posebnimi znaki ali z osebnim prepričanjem. Varamo se, kadar v nebesa povzdigujemo subjektivno mnenje, ker da izraža najnovejše vedenje in ga je zaradi tega mogoče dojeti kot kako čisto resnico, ki se jo da takoj prevesti v številčen prikaz ali prazno abstrakcijo. Varamo se, če mislimo, da je mogoče na področju praznih abstrakcij ali
 

Podobe predstavljajo prazno eno v lastnem razdvajanju. Kaj pa če se narava vedovne metode začenja z nadaljevanjem notrine v njeno postavljeno nasprotje?
 

števil, ki jih lahko seštevamo in odštevamo do onemoglosti, najti kake čvrste resnice. To enostavno ni mogoče, saj smo na finančnem področju dokazali in še vedno dokazujemo, da praznih abstrakcij ali števil ne gre jemati kot kak s pojmovanjem izpolnjen svet. Razen tega očitno kažemo, da si še nismo prišli na jasno, kaj se to pravi stvar vsebinsko določiti na področju financ in biti v nenehnem odnosu s stvarjo. Varamo se, če mislimo, da lahko tisto naše čisto vedenje zastopa resnico. Varamo se, kadar dajemo prednost posameznikom, ki so spretni v prikazovanju abstraktnih slepil, pri tem pa ne vidimo, da ne izhajajo iz nobene postavljene osnove. Varamo se, kadar na veliko hvalimo čisti intelektualizem, ki pravzaprav ne deluje na ravni predmetne določenosti, ampak na ravni uveljavljanja čistega vedenja. O tem govorijo tiste slabe naložbe denarja, ki kot da želijo reči, da danes na področju financ deluje ta neki abstraktni intelektualizem, ki vsebinsko določen svet enostavno ignorira. Varamo se, če sklepamo, da je mogoče čez seštete številke priti do kake pristne resnice. Daleč od tega, kajti da bi se dokopali do ene same resnice, si moramo najprej samega sebe odsvojiti in se na sebi ohranili s kakšno dejansko postavljeno realnostjo; ona je tista, ki nas lahko pripelje do same stvari in potem naprej do pojma. In nenazadnje, varamo se, kadar se umaknemo v svet praznih abstrakcij; to je navadno goljufanje, saj si na ta način odvzamemo možnost, da resnice stvari ne spoznamo kot substanco. Namreč, če ne počnemo nič drugega kot to, da sebe odtujujemo v neki svet čistega vedenja ali čistih abstrakcij, potem pač uveljavljamo zgolj svoje znanje ali sebe kot abstraktno osebo. In kot to kažejo dosedanji rezultati, bomo morali še kaj več narediti na področju vedenja, vsaj to, da začnemo spoznavati naravo vedovne metode.


Posted in Abstraktno mišljenje | No Comments »

Post a Comment