Človek in Windows 10

Written by Jože Požar on 20 marca, 2016 – 8:26 dop -

         Človek včasih podarja kako prazno dejanje jezika, ki pa ni nič drugega kot z besedami izražen izrek, ki je prazen in pomeni izvesti neko delo. Povedano še tako, človek se včasih izrazi abstraktno ali prazno. Subsumira določene predstave in trditve pod kategorijo, pri tem pa je zunaj sebe in zgolj nasilje izrekanja. To je tisti neposredno narejeni svet, ki ima svojo resnico v prikazu izvedbe dejanja. Človek s svojim izrekanjem zgolj nekaj izpolni z namenom, da tisto zamišljeno postane dejanskost. In ravno to izpolnitev Windows 10 demonstrira čez verbalizme in izdelavo dejanj, ki jih lahko človek vklopi ali izklopi.

         Preprost človek ne preseže končnega sveta, temveč ga zgolj predrugači; neposrednost prevede iz objektivne podobe v subjektivno. Se pravi, tisto, kar predrugači, je izražena sila njegove iznajdljivosti. Lahko bi rekli, Windows 10 svojo abstraktno moč razkazuje nekako tako, kot preprost človek. Windows 10 svojo moč izrazi na ta način, da v negativnem poslu realizira sistem in komunikacijo, ki poteka čez formulirane verbalizme ali vsebinsko prazne izraze, s katerimi vzpostavi zvezo z uporabnikom računalnika. Povedano drugače, Windows 10 preseže svoj sistem tako, da razvije komunikacijo z uporabnikom računalnika. To naredi videz, kot da uporabnik računalnika resnično gospodari z dejanji računala.
 
Pametnjakovic-

Mogoče pa bo Windows 10 toliko očaral človeka, da bo začel intenzivno spoznavati pojem sebstvo.
 
         Windows 10 ponuja kategorije, čez katere ustoliči komunikacijo z uporabnikom računalnika, kateremu ponudi v potrditev to in ono dejanje. Na ta način nekako sporoči, da je sposoben komunicirati čez verbalizme in one napotitve, kot so na primer, prikazuj mi namige o sistemu Windows, pokaži obvestila aplikacij. Tako Windows 10 zaživi kot bitje, ki je sposobno komunicirati z uporabnikom računalnika. Uvajanje komunikacije je nekakšno zbliževanje s človekom, čez katerega Windows 10 pokaže svojo moč kot nadarjeno bitje, ki lahko čez enote jezika funkcionira kot človek.

         Windows 10 je torej pametno bitje, ki lahko aktivira svojo komunikacijsko gospodovanje čez one nastavitve. Te pa kot da želijo izraziti, da Windows 10 lahko funkcionira na ravni dejanj jezika in pomena, tj. na nivoju pojavitve izreka ali abstraktne zgradbe stavka. Windows 10 torej odseva, da je sposoben izvrševati dejanja, in to skozi verbalno moč ali tiste trditve, ki opredelijo kako dejavnost. S tem bi naj bila resnična moč sistema dvignjena na višjo raven. To pa pomeni, da Windows 10 ni samo sistem kot tak, ampak je na sebi nekakšna razsežnost sistema. Kajti tisto, kar ponuja kot svojo drugo-bitno veljavnost, to so dejanja jezika, v katerih jezik uporablja nekam ne resno.

         Naj zgornje končam: komuniciranje Windows 10 z uporabnikom računalnika, je nekakšna pred revolucija, v kateri sistem vzpostavi abstraktni zvezo ali stik s človekom. Ampak ta jezik še ni duh, kakor se absolutno ve in izraža.


Posted in Naivna metafizika | Komentarji so izklopljeni za Človek in Windows 10

Sorry, comments for this entry are closed at this time.