Demonstracije kot izražena čista ideja duha

Written by Jože Požar on 23 decembra, 2012 – 8:34 dop -

         Demonstracije niso nič drugega, kot odsvojitev duha, v katerih si duh samega sebe vzpostavi v občih momentih ali kot njegovo sebienakost. Oblika izrazi njegovo čisto voljo kot nekaj konkretno postavljenega ali kot tisto, za kaj se duh zavzema. Demonstracije kot take so gibanje notrine kot sebstva in na ta način oblikovan izraz duha, s katerim duh postavi svojo čisto sebienakost. Zato demonstracije ne gre jemati kot nekaj, kar je zgolj izražena volja človeka, temveč kot nujnost prikazujočega se čistega dojema duha. Kajti duh je v svoji obči izrazitvi postavljen proti odnos ali čisti dojem, s katerim je izražena njegova svobodna moč kot totaliteta postavljene splošnosti. Ta podoba je njegova postavljena dejanskost splošnih momentov, ki ne predstavlja nič drugega kot čisto idejo duha.
 

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2013 želim!

 
         Demonstracije torej ni mogoče dojemati kot kakšen prazen izraz ljudi, temveč kot vsebinsko izraženo nujnost v čistih momentih splošnosti. Vsebina kot taka je v svoji še ne razviti čisti občosti oblikovana kot živa notranjost duha. Drugače rečeno, izražena realnost kot razvejana čista občost, ki se je naj ne bi posredovalo v višjo obliko, drži v sebi predmetno substanco. Njeno posredovanje v višjo obliko sploh ni potrebno. Zakaj tista čista občost je določenost in kot takšna je postavljena čista ideja duha.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Post a Comment