Država naj bo na sebi postavljeni čisti pojem

Written by Jože Požar on 25 januarja, 2015 – 7:45 dop -

         Da država išče izgovor za svojo dejavnost zunaj sebe in da svojega izvornega bistva ne najde na sebi kot postavljeni čisti pojem, ki je čista dejanskost, gre prisoditi pomanjkljivemu odnosu države do same sebe. Ta namreč izraža, da država obstane pri prosti predstavi ali pri kaki fiksirani abstrakciji, ki pa ni nobena postavljena objektivnost. Dalje, da se država na sebi ne dojame kot svoj postavljeni čisti pojem, s katerim sebe izvršuje, gre dodeliti dejstvu, da abstraktum države ne pride do svoje dejanskosti. Namreč, če je predmet države le neki ravnodušni videz ali abstraktna predstava, potem je pač produkt države neposredna zunanjost in torej ne njen postavljeni čisti pojem.

         »Princip države mora biti tisto absolutno upravičeno«, zaradi tega mora biti obča ideja države vedena kot postavljeni čisti pojem. Kajti država je duhovna ideja, ki je na sebi določena. Poglavitno je, da svoboda, kakor je določena s čistim pojmom, nima za princip samovolje, temveč uvid obče volje. Se pravi, država mora biti vzpostavljena kot tisto obče v njeni formi, ki je čisti dojem. Le na ta način je država objektivno vedoča. Zakaj njena objektivnost je to, da so njeni obči momenti določeni in pokazani na njej kot čista dejanskost. In zaradi tega velja še enkrat zatrditi, da država svoj notranji odnos prikazuje kot postavljeni čisti pojem, saj on izraža njeno notranje gibanje skozi postavljeno sebi enakost.
 
Drzava-in-njen-cisti-pojemKo država ni določena na sebi kot proti postavljen čisti dojem, potem ni zajeta kot obča ideja. Kajti ko se oklepa le nekega abstraktnega dojema, obče ideje ne doseže; s tem pa tudi njeno abstraktno početje ne izpolni nobenega cilja.
 
         Poglejmo, kaj o državi zapiše filozof G. W. F. Hegel: »država je živi duh samo kot organiziran v posebne dejavnosti, diferencirana celota, ki izhaja iz pojma umne volje, ki neprestano producira svoj pojem, kot svoj rezultat.« Se pravi stvar države je njen čisti pojem kot postavljena čista dejanskost. To je umna volja države in tista svoboda, ki izključuje subjektivno voljo. To torej ni nobeno subjektivno podajanje hipotez, pojasnil in abstraktnih razlag, s katerimi se zgolj nekaj abstraktno predstavlja, ampak je to svoboda, ki določa obče. Namreč tista subjektivna volja odraža to, da realnost ni usklajena s čistim pojmom. Na ta način država ne proizvaja celote kot duhovne ideje, ki je enotnost objektivne in obče volje. Stvar države pa je, da se odpove posebnosti in da proizvaja svobodo kot obče bistvo, in to tako, kakor ga določi z dojemom ali čistim uvidom obče volje. Zakaj ravno tisto določanje občega bistva ni nič drugega kot proizvajanje čistega pojma kot rezultata. Mimogrede, metoda je tisto logično obče, ki je ujemanje čistega pojma in njegove realnosti.

         Stvar države je torej njeno notranje oblikovanje kot postavljeni čisti pojem države. In na tej dejanskosti bi naj bil aktiven parlament in vlada, ki neprekinjeno proizvaja državo obče; kajti substanca države bi naj bila forma poznane občosti ali postavljena obča ideja v njeni stvarnosti. To pa je postavljeni čisti pojem, ki je razvejan v obče momente, ki pa ga država doseže na ta način, da se organizira na sebi skozi princip čistega pojma.


Posted in Abstraktno mišljenje | Komentarji so izklopljeni za Država naj bo na sebi postavljeni čisti pojem

Sorry, comments for this entry are closed at this time.