Epitomeart in moje dojemanje duha

Written by Jože Požar on 2 oktobra, 2013 – 7:43 dop -

         Moje tekste razumem kot predstavljanje enostavnega gibanja duha v čistih momentih. Teksti želijo spodbuditi bralca k razmišljanju, zato tekstov ne težim označiti s kakšnim bolj nazornim pojmom. Ilustracija, ki spremlja tekst, poskuša vsebino teksta dodatno navdušiti. Posamezni tekst nastane kot navdih, ki ga razvijem v momente. Pri tem mi seveda pomaga raziskovanje Heglove filozofije, tj. sistema vede. Heglova filozofija je tista, ki me vedno znova podžiga k pisanju. Lahko rečem, Heglov duh je prav tisti, ki me je zvabil v svet mišljenja toliko, da sem leta 2009 postavil internetno stran Epitomeart.
 
Moj-art-

Podoba, ki je moje delo, razvija notranji svet v izvirno lepoto, v udejanjeni ideal; to so momenti, ki se obnašajo kot abstrakcije.

 
         Naj povem, da samostojne tekste doumem tudi kot vzgojo duha k svobodi. Ni pomembna opredelitev kratkega teksta, pomembno je, da bralka ali bralec najde v njem miselno razpoloženje. Torej, cilj moje dejavnosti bi naj bil, razkrivati duha v njegovem izvornem odpravljanju. To pa je vzpostavljanje notrine sebstva, ki skozi gibanje zavesti prehaja v čisto abstrakcijo, ki jo obravnava tudi sodobna umetnost. Hočem reči, smoter mojega pisanja je, usmeriti pozornost k metafizičnem pojmu ideje, ki je čisti pojem in je vezan na element vedenja, ki ga filozof G. W. F. Hegel obravnava v prvem delu sistema vede ali Fenomenologiji duha, kjer vzpostavi element absolutnega vedenja. Moji poizkusi bi naj pomagali bralcu na eni strani razodevati sistem vede, po drugi strani pa sodobno umetnost, ki sedaj raziskuje skozi sodobna umetniška dela tisto začetno postajanje duha, dojem in nasebstvujoče izviranje.

         Seveda se ob tem zavedam pomembnosti in veljavnosti prvega dela sistema vede ali Fenomenologije duha, prav tako pa tudi dejstva, da je Heglov sistem vede najvišja skladnost filozofije. In priznati moram, da je treba s Heglovo filozofijo nenehno na novo rasti. Zato se v tekstih poskušam izražati dovolj natančno in tako, da svojo mislijo ne prizadenem sistema vede. Ne pade mi na misel, da bi kak Heglov pojem presegel ali ga poskušal celo zaviti v meglo. Zavedam se pomembnosti sistema vede in jasno mi je, kaj pomeni predstaviti momente sistema vede ali posamezne podobe tistega, kar spada k spoznavanju celote sistema vede.

         Naj se danes še malo pohvalim: do sedaj sem objavil dvesto kratkih vsebin v srednji koloni, med katerimi je tudi nekaj vsebin o sodobni umetnosti, ki upodablja duhovnost v oblikah porajanja samozavedanja. Sodobna umetnost prikazuje oblike odsvojitve substance. Hegel zapiše, da so to »podobe, katere bivanje ne stopa iz sebstva« . . .

         Za konec naj omenim še veseli podatek, ki ga zapisuje WordPress statistika internetne strani Epitomeart. Ona sporoča, da Epitomeart vsak dan obišče okrog sto dvajset obiskovalcev iz različnih držav. Slovenija krepko vodi, na drugem mestu so ZDA, tretja je Rusija, četrta je država, ki se imenuje Neznano, sledijo Nemčija, Francija, EU, Izrael, Kitajska, Poljska itd. Hegel nekje zapiše: Duh je to, prikazati se sebi.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Sorry, comments for this entry are closed at this time.