Heja prijatelj!

Written by Jože Požar on 19 januarja, 2014 – 7:50 dop -

         Toliko časa raziskujem Heglovo filozofijo, da lahko kaj izrazim o tem, kako duh izpelje samega sebe in kaj je tisto, kar pri svojem uresničevanju mora vedeti. Najprej naj omenim, da je tista čista določenost v elementu vedenja najbolj pomembna za mladega duha. Zakaj, zato da sebe določi in je na sebi duhovno bitje. Glede na moje razumevanje je gibanje duha nepretrgan boj proti samemu sebi, torej dejanskost, s katero oblikuje izvorno določenost; ona predpostavlja čisti dojem in samospoznavanje v drugobiti. Moje zaznavanje odsvojitve
 
Heja-prijatelj

Moč izpeljati samega sebe kot čisti dojem, to je oblika dejanskega duha, ki proizvaja svobodo.
 
duda mi pove, da duh dejansko sebe odpravi, če v začetnem bivanju vzpostavi svojo sebi enakost. – Preveč izobražen razumnik kaže ravno nasprotno, on začetni svet takoj razvleče v abstrakcije ali v nekaj drugega, kar pojasni, da ne izhaja iz postavljene določenosti. – Hočem reči, duh v odsvojitvi postavlja sebe kot predmet skozi element vedenja, ki je čisti dojem. Edino na ta način je duh dejaven za tisti postavljeni čisti dojem, ki je njegova sebi enakost. Se pravi, duh mora sebe določno odpraviti že na samem začetku, da sebe vzpostavi kot predmet. In ta umetnost je natančno vzeto tista začetna logika, ki jo je filozof G. W. F. Hegel razvil v prvem delu sistema vede ali v Fenomenologiji duha. Ona je veda izkustva zavesti ali nastajajoče vedenje; naj ponovim, nastajajoče vedenje, s katerim duh spozna element vedenja, ki ga mora najprej razumeti, da bi lahko samega sebe kot duha v odsvojitvah vzpostavil kot predmet. Mogoče tu rečeš prijatelj, da sem jaz norec. Ampak jaz ti želim samo to reči, ne prepusti se voditi onemu abstraktnemu vedenju, ki je sicer koristno, vendar ono ti ne bo odkrilo, da ima logika za svojo predpostavko znanost o duhu v njegovi pojavnosti. Element vedenja ti preveč izobražen razumnik ne bo nikoli odkril. Zakaj ne? Zaradi tega, ker njega zanima samo širjava vedenja, ne pa globina.

         Poglej prijatelj, danes individuum izpričuje, da se je mogoče svojo lastno mislijo postaviti kot svet in biti dejaven absolutno. Ne gre za to, da izdeluješ revolucije, gre za to, da sebe pripraviš za boj s samim seboj. Tisto namreč, kar to življenje izpoveduje, je to, da moraš sebe usposobiti za dejavnost v načinu, da se ne bi razgubljal v abstraktnem svetu, kot to kaže preveč izobražen razumnik. Zato ti priporočam, da proučiš nastajajoče vedenje. Kajti za vzpostavljanje samega sebe rabiš način, ali, spoznati moraš predmetni element, s katerim samega sebe postaviš kot predmet. Element vedenja je osnova, ki je bivanje sebi enakosti, s katerim samega sebe odpraviš in se vzpostaviš kot svoja sebi enakost.

         Nastajajoče vedenje lahko odkrivaš sam. Filozof Hegel ga razgrne v Fenomenologiji duha, kjer v bogatih oblikah prikazuje prvi del sistema vede, v katerem vzpostavi absolutno vedenje. Zdaj torej več, kje najdeš zemljišče nastajajočega vedenja ali čisto vednost, ki je predpostavka logiki. Naj zopet izpostavim misel filozofa Hegla: »odpuščanje sebe iz oblik svojega sebstva je najvišja svoboda in gotovost njegovega vedenja o sebi.«


Posted in Filozofsko zrno | No Comments »

Sorry, comments for this entry are closed at this time.