Hitra logika

Written by Jože Požar on 24 avgusta, 2014 – 6:55 dop -

         Da je danes dejavna hitra logika, katere zavest je v zaznavanju igra abstrakcij, o tem govorijo učinkovine hitre logike. O njih se bogato govori, saj ta igra abstrakcij odseva v medijih in skozi govorico izobraženega politika, ekonomista in še koga. Ta duh namreč neprenehoma dopolnjuje svoj svet s tistimi nekimi upanji, ki mu jih servira ono preračunavanje, v katerem seveda manjka interes stvari.

         Hitra logika ima v sebi pomanjkljivost, ki je izobraženec ne zaznava; namreč ne zaznava tega, da ne vzpostavi čistega pojma ali predmetnega elementa, s katerim postavi obče momente pojma. Smoter izobraženca je zgolj v tem, da izrazi z nasprotjem aficirano občost ali čisto vednost kot tako, ki jo prideluje igra abstrakcij. Igra abstrakcij pridela podobo, ki je brez pojmoven rezultat ali izdelek čistega jaza, v katerem samega sebe zre kot sebstvo v drugem. To je tista dejavnost jaza, ki razgrne čisto vednost kot tako, ki pa nima dejanskosti, ker se ne razlikuje od svojega pojma. Aktivnost izobraženca je izražena v stalnem odtujevanju omike. To pa je početje duha, ki ne premaga nasprotja zavesti, ampak prek službe božje pridela zgolj obliko njegove odtujene moči. Povedano še tako, to je način, v katerem jaz od sebe odrine žlahtno zavest.
 
Hitra-logika-Filozof G. W. F. Hegel razodene, da ni narava duhovnega biti abstraktum.
 
         In kako je v to igro abstrakcij vključena hitra logika? Ona poskrbi, da so v abstraktnem svetu tvorna tudi števila, s katerimi je mogoče napraviti mavrično podobo. S tem, da te popolne podobe, ki je utrjena s številom, ni mogoče narediti samo z enim številom, ampak s pomočjo nasprotnih števil. Se pravi, šele ko je določena potencialna energija drugih števil, je prvo število zaznamovano kot eno telo; in to je moment podobe, ki podari pomen. To pa je tudi tista določenost, ki spodbudi domišljijo duha v takšni meri, da razvije še kako bolj čisto podobo, v katero je zunanje povezanih več podob. Tako da moč izobrazbe in ono kombiniranje z energijo števil, zunanje integrira hitra logika.

         Zakaj je danes hitra logika popularna in zaradi česa se je ta naprava v tako veliki meri sprostila, tega ne vem? Ni pa težko ugotoviti, da hitra logika izključuje pojmovno obravnavo predmeta. To je tista okoliščina, ki zunanjo prepletanje čiste vednosti in ravnodušnih števil prepusti jazu. Kajti zunanje združevanje čiste vednosti kot take in števil najbolje obvlada jaz, ki lahko izvrže kadarkoli ustrezen rezultat. Razen tega pa si človek ob takšni dejavnosti ne rabi beliti glave s posebnostjo pojma. Njegova dejavnost je edino v tem, da najde opredelitev, ki ne vzbuja dvoma. Se pravi, kadar razumnik ne uresničuje interesa stvari, takrat je zagotovo na delu hitra logika, ki naredi to, da se nekaj brez odnosnega prizna.

         Naj spomnim: Logika ima za predpostavko znanost o duhu v njegovi pojavnosti. To pa je prvi del sistema vede G. W. F. Hegla, ki nosi naslov Fenomenologija duha.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | Komentarji so izklopljeni za Hitra logika

Sorry, comments for this entry are closed at this time.