Kako začeti študirati Hegla?

Written by Jože Požar on 12 februarja, 2012 – 8:17 dop -

         Mogoče ste se kdaj spraševali, kako organizirano raziskovati Heglovo filozofijo. Mogoče ste kdaj začeli brati logiko, vendar ste študij opustili, ker vam je vaš občutek prišepnil, da je vsebina prezahtevna. No, jaz vsekakor menim, da se morate lotiti študija organizirano. Za to obstaja kar nekaj razlogov, ki jih pa tukaj ne bom našteval. Moj predlog izhaja iz moje prehojene poti. Namreč, tudi jaz se nisem lotil Hegla organizirano, ampak sem se pustil voditi svojim občutkom. To pa seveda ni bil noben način študija in zaradi tega sem potrošil veliko preveč časa. 
 

Duh si v Fenomenologiji duha pripravlja element vedenja. Momenti duha ostajajo v enostavnosti vedenja, njihova različnost je le različnost vsebine. 

 
         Najprej, katera dela potrebujete? Nabavite Heglovo Znanost logike I, ostala dva dela logike (prvi in tretji) tu na začetku še ne potrebujete; je pa dobro, če jih imate pri roki. Potrebujete pa tudi Heglovo Fenomenologijo duha. Ona je zlato, saj si duh v njej pripravlja element vedenja.

         Študij začnete z Znanost logike I. V Prvem razdelku (Določenost kot kvaliteta) Hegel obravnava v prvem poglavju bit in nič v njunem postajanju, v drugem poglavju obstoj, končnost in neskončnost in v tretjem poglavju zasebnost in eno. Drugi razdelek (kvantiteta) in Tretji razdelek (mera) zaenkrat pustite pri miru, ta dva razdelka boste študirali, ko boste za študij teh vsebin pripravljeni. Vi torej v prvi logiki predelate samo Prvi razdelek Določenost (kvaliteta), ki se začenja z naslovom Prvo poglavje Bit in konča z naslovom c. Odnos repulzije in atrakcije. Zakaj tako? To je del logike v katerem Hegel pokaže tisto temeljno gibanje biti; gibanje biti in njeno prehajanje v nesebne oblike, tega dajte dognati.  

         Kar se tiče drugega in tretjega dela (Znanost logike II in III), ta dva dela naj zaenkrat mirujeta. Namesto njih poleg prve logike začnite brati Fenomenologijo duha, kajti ona je pogojena z logiko (z vzpostavitvijo biti). V Fenomenologiji duha morate spoznati čisti element ali element vedenja, s katerim Hegel vzpostavi reč kot tako ali reč kot čisti pojem in prav tako bit reči, ki jo sicer začenja razvijati v prvi logiki. Se pravi, Hegel z elementom vedenja vzpostavi momente občosti tiste neposredne reči, sočasno pa tudi vzpostavi bit reči, da bi za tem to isto bit v prvi logiki razvil v njene nasebne oblike in da bi jo v drugi logiki razvil kot bistvo ter v tretji logiki kot pojem te iste reči. Fenomenologija duha je Sistem vede in je pogojena z logikami. Brez Fenomenologije duha ni mogoče spoznati Heglovega Sistema vede.

         Naj spomnim, v enem od objavljenih člankov sem ponazoril Heglov Sistem vede. Ponazoritev je sicer zgolj predstava, vam pa lahko pomaga razumeti Sistem vede.


Posted in Abstraktno mišljenje | No Comments »

Post a Comment