Kje začeti odkrivati filozofijo

Written by Jože Požar on 1 septembra, 2013 – 5:55 dop -

         Če bi bil v dvomih o tem, katero filozofsko delo začeti brati, bi najprej vprašal filozofa, kaj mi svetuje. Povprašal bi ga, na primer, zakaj mi priporoča dela filozofa Hegla in ne kakega drugega filozofa. Razen tega bi poskušal od njega izvedeti kaj več o Sistemu vede; tisto drugo namreč je, da se bom moral spopasti s pojavnimi oblikami duha in s čistim pojmom. Zatorej, če začnem brati na primer Friedricha Nietzscheja in v njegovih delih najdem stvar filozofije, je mogoče, da se ne bom seznanil z osnovnimi pojmi filozofije, ki bi mi naj bili v pomoč takrat, ko si bom samega sebe ustvarjal s svojo mislijo. Še več, glede na to, da je naš čas nazoren kot konkretna razvojna stopnja duha, ki jo sodobna umetnost raziskuje in bi jo naj duh skozi sodobna  umetniška dela spoznaval, je prav, da izberem filozofsko delo, ki mi bo razjasnilo oblike odsvojitve absolutne substance. Naš čas je namreč začetek globljega odkrivanja duha, saj je sodobna umetnost stopila v samo notrino sebstva, skozi katero si duh odsvoji samega sebe.
 
Temelj-filozofije-2

Kaj se danes brani? Brani se kontinuiteto sebstva in predmet samozavedanja, ki ni nič drugega kot vednost kot taka, ki je abstraktna.

 
         Denimo, najhujše, kar se mi lahko zgodi je to, da začnem brati razglabljanja sodobnega filozofa, ki so abstraktne podobe predstavnega mišljenja. Filozofovo razmišljanje me zagotovo ne bo pripeljalo do temeljnih pojmov filozofije. Razen tega so sodobna filozofska dela produkt abstraktnega mišljenja, v katerih zanesljivo ne bom našel razlag sistema vede, ki ga je treba spoznati, da bi lahko pozneje samostojno razmišljal. Je pa res, da je mogoče skozi branja sodobnih filozofskih del ravno tako kaj spoznati, vendar je treba vedeti, da ima v teh delih glavno besedo subjektivno mišljenje. Želim reči, filozofiranje brez sistema vam ne more ponuditi tistega, kar vam ponuja sistem vede ali mišljenje, ki je vedenje občega.

         Tako bom rekel, pri vsej tej širini filozofskih vsebin, je dobro, če človek najprej izbere pot po kateri bo prišel do temeljnih pojmov filozofije. Ta določenost mu prihrani veliko časa, razen tega bo na ta način posrkal pojme pristne filozofije. Moj predlog: v času študija bodite dejaven tako, da neobvezno prebirate Heglovo Fenomenologijo duha ali začetek Sistema vede. In ne delajte si skrbi zaradi nerazumevanja dela! Vi pozorno razbirajte smisel, filozof Hegel vam bo odkril temeljne pojme filozofije, ki so zajeti v Sistemu vede. In ne le to, vztrajajte in ne dajte se prepričati, da je kaj bolj pomembnega od Fenomenologije duha.

         Naj omenim še te malenkosti. Prvo kot prvo, Fenomenologija duha je zagotovo najtežje filozofsko delo, vendar tudi največje bogastvo za tistega duha, ki spozna pojavne oblike duha, ki so predpostavka logiki. Zato si ne belite glave, če ne boste kakega poglavja takoj dojeli. Zanesljivo ga boste dognali, vendar v kakem naslednjem branju. In vedite, tudi takrat ko boste doživeli vašo moč dojemanja, se ne dajte zavajati, temveč povečajte pozornost. Vaše dozorevanje bo postalo očitno, ko boste dejaven kot duh in bo vam šlo za to, da spoznate naravo vedovne metode, ki se začenja z gibanjem notrine in postajanjem določne sebienakosti.


Posted in Abstraktno mišljenje | No Comments »

Post a Comment