Ko predmetni svet izgine v prazne abstrakcije, ga začnejo presojati mediji

Written by Jože Požar on 25 maja, 2014 – 7:13 dop -

         Neverjetno koliko izobražencev je danes dejavnih v medijih. Menda zaradi tega, ker duh predmetni svet zapleta v prazne abstrakcije in predvidevanja ali možnosti; svet eksistira kot predpostavka za neko drugo predpostavljanje. Pa tako ni čudno, da svet neprenehoma pojasnjujejo v medijih izobraženci, ki svojim čistim vedenjem ocenjujejo neposredno afektirano realnost, ki ni prešla v svoje nasprotje in je zaradi tega nerazumljiva. Sicer pa bi naj bilo nastopanje izobražencev v medijih namenjeno tudi intelektualcu, ki vedenje kot tako dojame kot resničnost. Kajti intelektualec, ki s svojo vednostjo formira svet kot čisti jaz, doseže le drugo njega samega ali svoje čisto sebstvo. In ravno to sebstvo kot čisto sebstvo, bi naj bil eden od razlogov, zakaj izobraženec tako pogosto pojasnjuje predmetni svet v medijih. Njegova aktivnost namreč izdihava tudi to, da predmetni svet ni le čista abstraktna oblika vedenja, temveč v bivanju razdvojeno vedenje.
 
Medij-in-razumnik-V medijih svet biva idealno in kaže igro abstrahiranja. Medijski svet je poenostavljen in dostikrat navdušen s primernimi pojasnili.
 
         Pogosto nastopanje izobražencev v medijih bi naj bilo opravičeno s tem, da morajo biti ljudje v razumnem jeziku informirani o vsem. In to čez čisto vedenje, ki ga negujejo doktorji znanosti ali izobraženci, ki so pravzaprav največ pripomogli k temu, da so mediji postali razlagalci ali tolmači čistega predmetnega sveta, ki velikokrat zaide v prazne abstrakcije. Zaradi tega mediji ponujajo očiščen svet, ki ga oblikujejo s pomočjo izobraženca. Kajti one abstraktne vsebine, v katerih je neposredna realnost razpršena v prazne abstrakcije, postanejo skozi pojasnjevanje dojemljive. In tu je treba reči, da kolikor mediji ne bi abstraktnih vsebin pojasnjevali, bi predmetni svet minil kot brezglava dedukcija ali kot oblikovana posamezna misel. Namreč, ko abstraktni predmetni svet ni razumljiv, ga je pač treba na nek način ponovno osvetliti. Ob tem pa ne gre prezreti dejstva, da je nedoločen in zablojen predmetni svet zavajajoč in neresničen. In nenazadnje, v obzir je potrebno vzeti tudi to, da je nerazumevanje predmetnega sveta vzajemno z jezikom, ki svojimi dejanji daje velikokrat čuden pomen predmetnemu svetu.

         Ampak tisto, kar danes še posebej krasi medije in izobraženca, so predvidevanja ali napovedi, ki so natančno vzeto posebnost tega časa. Ona poskušajo zvabiti duha k premisleku ali ga vsaj podžigajo. Zaradi tega zaživijo v medijih predvidevanja zelo živahno tedaj, ko kak predmetni svet zaide v napačno smer ali se razgubi v praznih abstrakcijah. Takrat mediji aktivirajo izobražence, in to predvsem tiste, ki so poznani in so sposobni napovedati nasledke ali tisto, kako začeti na novo vzpostavljati predmetni svet. Namreč, predvidevanja naredijo zlasti to, da predmetni svet ne otrpne, temveč znova zaživi. Zaradi tega so predvidevanja donosna, saj aktivirajo krepkost duha. No, predvidevanja, ki se zgolj izlijejo v momente jezika ali v govorico, pa ni mogoče sprejeti kot kako resno dejavnost duha.


Posted in Abstraktno mišljenje | No Comments »

Sorry, comments for this entry are closed at this time.