Modrijan sodobnega časa

Written by Jože Požar on 28 decembra, 2014 – 8:03 dop -

         Sodoben umetnik skozi sodobna umetniška dela jasno izpoveduje, kaj sodobna umetnost raziskuje; pa naj bo to področje filmske umetnosti, pop glasbe, grafičnega oblikovanja, fotografije, mode in drugih spretnosti. Tisto, kar umetnik ustvari kot reč ali pa upodobi kot vizualno abstrakcijo, nam sporoča, da umetnik doume sodoben čas. Zato tudi v svojih delih prikazuje prav to, kar izhaja iz razvitega pojma umetnosti. Pri tem pa moram pripomniti, da s tistim, kar spremlja sodobno umetnost in jo pojasnjuje v abstraktnih predstavah, nisem zadovoljen. Kako pa naj bom, ko pa v izdanih vsebinah ne najdem nič takega, kar bi bila kontura sodobnega umetniškega dela ali sama stvar sodobne umetnosti.

         Popolnoma drugačno mnenje imam o sodobnem filozofu. Namreč, predmet sodobnega filozofa je ideja v svojem občem videzu. To pa je dojemanje kot tako ali ideja v svoji subjektivnosti. In zaradi tega so vsebine sodobnega filozofa raztegnjene v neskončnost. Kar odseva, da sodoben filozof ne jemlje ideje dovolj tehtno. Skratka, novodoben filozof ustvarja videz, da sedanji čas ne zaznava kot sodoben umetnik, katerega smoter je, da izdela umetniško delo, ki izpoveduje gibanje notrine ali prav to, kar je nujnost tega časa. Namreč vsebine, ki jih slišim na radio ali preberem v časopisu, so nekakšen nepredmetni svet ali osebna izpoved, s katero je izraženo zlasti to, da je mogoče vsako vsebino raztegniti v neskončnost. Menim, da je sodoben filozof aktiven preveč vnanje ali tako, da vsebino raztegne na abstraktno občost, ki pa ne vsebuje nobene nujnosti.
 
Novoletna-2014-Srečno novo leto 2015! in veliko uspehov na duhovnem področju vam želim.
 
         No, ne glede na zgornje izsledke, moderen filozof kaže, kot da je izstopil iz sedanjega časa in se na sebi preživlja kot skupek vseh časov. To je tisto predstavljanje vsebine, ki pa ostaja ista in ne preide v drugo. Ko bi se filozof vključil v ta čas z vsebinami, ki gredo sedanjemu času, bi mu večkrat prisluhnil in ga tudi bral. Tako pa še naprej berem filozofa G. W. F. Hegla in doživljam sedanji čas skozi njegov sistem vede. Namreč, Heglov sistem vede je nedvoumen razviti pojem ideje. Filozof v prvem delu sistema vede razvije čisti pojem ali podobe čistega dojema, ki jih danes prikazuje sodobna umetnost. To je mogoče razbrati iz sodobno umetniških del, ki prikazujejo gibanje notrine in prehod v neko drugo, ki je bit kot čisti moment. Od tukaj namreč toliko brezvsebinskih sodobno umetniških del in onih samostojnih del, ki so na ogled v prostoru kot reči in so abstrakcije.

         No, ne glede na to, v kakšnih podobah sodoben svet obstaja in je zunanje povezan v abstraktne predstave, o dejanskih stvaritvah duha v tem času bi naj razmišljali filozofi. Če bi o stvaritvah duha govorili z večjo vnemo, bi ostalo manj časa za one zunanje slepilne igre. Potem bi tudi naš svet kdaj pa kdaj postajal kot postavljen čisti pojem. Tako pa obstaja v abstraktni občosti in biva kot določna izvorna narava zavesti.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | Komentarji so izklopljeni za Modrijan sodobnega časa

Sorry, comments for this entry are closed at this time.