Ne dajte se zapeljevati mišljenju, ki je brez logike

Written by Jože Požar on 16 decembra, 2012 – 7:58 dop -

         Ne dovolite, da postane vaš gospodar mišljenje, ki je brez logike. Veliko več boste naredili za sebe, če najprej v izhodišču odpravite svojo naravo in sebe kot duha postavite kot predmet. Ob tem naj mišljenje zasleduje vašo odsvojitev v obče momente. Naj spomnim, da je element vede čisti dojem in naravna zavest dojem vedenja, ki proizvede občost vedenja; razen tega je potrebno vedeti, da v pogoje izviranja duha spada čisti dojem ali nasebstvujoče izviranje. Kajti z odsvojitvijo duha je postavljena totaliteta njegovih pogojev, to pa je čisti dojem kot postajanje občih momentov. Na vas torej je, da si odsvojite duha in se kot abstraktna oseba prepoznate v postajanju občih momentov. Zato vzemite odsvojitev z vso resnostjo, saj boste kot duh edino na ta način odpravili naravno sebstvo in se postavili kot svoja sebienakost. In predvsem ne kličite na pomoč mišljenja, ki deluje brez logike; vaša notranjost bo sama od sebe zažarela takrat, ko bo naravno sebstvo postajalo kot razvezano v obče momente.
 

Naj tokrat spet ponovim, kaj je filozof Hegel zapisal o najvišji svobodi: “Odpuščanje sebe iz oblike svojega sebstva je najvišja svoboda in gotovost njegovega vedenja o sebi.”

 
         Ni kaj, notrina kot sebstvo mora svojim gibanjem preiti v svoje drugo in postajati kot sebienaka in razločna v momentih splošnosti. Duh je vpleten v to izhodiščno gibanje kot postajanje dejanskega sebstva. Ob tem pa moram opozoriti, da se naj v odsvojitvi naravnega sebstva, mišljenje drži v sredini in naj ne kali izvirnega gibanja zavesti. Vaš angel varuh ali duh naj razveja naravo sebstva v obče momente. In kolikor bi se mišljenje v odsvojitev nasilno vpletlo z kakim čistim vedenjem ali celo s kombiniranjem čistega vedenja, ga takoj odbite. Vi namreč odpravljate notrino sebstva z namenom, da vzpostavite naravno sebstva v obliko občih momentov; v tem izviranju gre zgolj za odsvojitev notrine kot sebstva. Odsvojitev je treba dojeti kot nujno odpravljanje notrine; dejanje odsvojitve je dejanje, ki vzpostavi notrino kot notrino. Vse z namenom, da duh sebe zaobjame kot postavljeni predmet, kot predmetno substanco. To želi reči, da si duh sebe najprej odsvoji v določno abstraktno podobo, v kateri so razločno postavljeni momenti splošnosti. Zato ne dajte da vas mišljenje, ki je brez logike, vrže iz vaše odsvojitve in vam takoj vsili neko čisto vedenje, s katerim ne vzpostavite nobene osnove. Ni stvar odsvojitve v tem, da na sebe odrinete tisti neki izgotovljen svet, temveč je v tem, da sebe kot duha postavite kot predmet.

         In še to: vsak pojem ima svojo substanco kot predmet. Njegovo gibanje se začenja z gibanjem notrine kot sebstva. Zaradi tega je treba najprej odpraviti naravno sebstvo v splošne momente, v katerih so momenti duha razvejani v enostavni obliki.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Post a Comment