Prazno abstraktno nasilje kot formalna volja osebe

Written by Jože Požar on 11 novembra, 2012 – 7:35 dop -

         Primerov abstraktnega nasilja je danes mnogo. Prazno abstraktno nasilje se izvaja na primer čez poštne nabiralnike, telefonske klice itd. in se ga jemlje kot nekaj, kar je sestavina življenja. Razen tega prazno abstraktno nasilje izrabljajo mediji in tudi politiki za to, da povedo kaj o sebi. Politik odmeče sebe kot abstraktno osebo v neko abstraktno bivanje, skozi katero mimogrede napove še kakšno posledico ali celo zažuga s čem, kar da bi naj sledilo, če se ne bo to in to zgodilo. In prav to žuganje s praznimi abstrakcijami je danes v modi, saj ga je mogoče zaznati skozi preprosta sporočanja in tiste neke pametne sugestije, ki jih ne manjka v medijih. Skratka, prazno abstraktno nasilje danes deluje.
 

Kaj boljšega od ponavljajočih praznih abstrakcij mi ni uspelo oblikovati.

 
         Na primer, v javnem lokalu vas lahko zelo glasna radijska postaja, ki daje nasvete o tem, kaj naj počnete, nažene iz lokala. Nenehno zniževanje cen in tiste neke ponavljajoče misli, ki podpirajo cene, pravzaprav preganjajo vaš pogled drugam. Kajti prazen in meglen svet ničesar pomenskega ne raznaša, on zgolj je in obstaja kot formalna volja osebe, ki ne prehaja v nič na sebi drugega ali ni sam s seboj posredovan. Zato ni čudno, če so števila v tem našem svetu največkrat v rabi in če se večina goljufij izvaja ravno čez prazna števila, ki so milo rečeno onemogle abstrakcije. In prav zaradi tega dejstva se abstraktno nasilje večinoma izvaja čez števila. In zato tudi ni nič nenavadno, če abstraktno nasilje poteka ravno čez njih. Števila pač zmeraj nastopajo tam, kjer se želi bistvo prekriti in je cilj sporočanja zgolj v tem, da se pozornost usmeri proč od vsebine. In če kje obstaja in se izvaja prazno abstraktno nasilje, potem se to tam, kjer se duh sporoča z govorico števil ali s tistim nekim navajanjem praznih abstrakcij.

         Prazno abstraktno nasilje je mogoče izvajati skozi računalnik ali programje. Programje se je sposobno obnašati kot kak upravnik stanovanjske zgradbe, ki namesto da upravlja z zgradbo, upravlja z abstraktnim svetom stanovalcev. Na ta način lahko izvaja abstraktno nasilje v obliki vzdrževanja zgradbe tako, da stanovalcem vsili na primer zamenjavo balkonskih ograj. Moj primer: kupil sem nov računalnik, v katerega se je naselil upravnik ali programje, ki mi je dalo takoj vedeti, kdo je varuh mojega računalnika in kdo bo upravljal in nadzoroval abstraktni svet v računalniku. Upravnik si je namreč programje inštaliral kot podaljšano notrino onih fizičnih reči ali posameznih delov računalnika, da lahko izvaja abstraktno nasilnost, ko je to potrebno. Tako upravnik skozi inštalirano programje skrbi za red in abstraktno čistočo v mojem računalniku. Sicer pa upravnik računalnika deluje pod nekim izmišljenim imenom, ki bi ga naj nekje v ozadju zastopale resnične abstraktne osebe. Hočem reči, upravnik deluje v mojem računalniku kot resnična abstraktna oseba, ki se pa obnaša zgolj kot oseba.


Posted in Abstraktno nasilje | No Comments »

Post a Comment