Predmetni element

Written by Jože Požar on 16 septembra, 2012 – 5:52 dop -

         Kadar želimo predstaviti predmet brez določno postavljene osnove in je naš smoter zgolj v tem, da naredimo abstraktno predstavo o predmetu, pravzaprav ne delujemo dovolj resno, saj na ta način vsebine predmeta ne zaobjamemo kot določno postavljeno osnovo, ampak zgolj kot naše vedenje kot tako, ki ga najdemo v sebi. Pri takšni aktivnosti običajno abstraktno predstavo predmeta obogatimo še s kakimi ponazoritvami ali ilustracijami, s katerimi pa predmet le zunanje olepšujemo. Ob tem naj omenim še to, da nam pri takem naključnem prizadevanju vsebina predmeta razpade na dele in ni medsebojno povezana.
 

Sebienako je kriterij resnice in ravno ta oblika je predmetni element.

 
         Absolutno drugače pa delujemo že iz samega začetka, če za osnovo postavimo splošne momente našega predmeta ali notrino predmeta kot notrino, ki jo vzpostavi predmetni element. Na ta način nam ne gre za zunanjo predstavitev predmeta, temveč predvsem za to, da tisto določno protipostavljeno notrino predmeta zaobjamemo kot čisti pojem ali kot čisti dojem. Tako se že na samem začetku do neposrednega predmeta odnašamo v nekem načinu.

         Vsekakor smo lahko bolj produktivni v odpravljanju neposrednega predmeta, če najprej določno postavimo čisto osnovo predmet, saj s tem vzpostavimo predmetni element, ki je čisto vedenje sebstva o sebi. Na ta način zajamemo naše vedenje kot sebstvo zavesti, ki ga postavimo kot čisto vedenje. Mi si enostavno ne smemo dovoliti, da bi se izgubljali v razpršeno čisto vedenje in v tista neka abstraktna znanja, ki nas zgolj oddaljijo od postavljene osnove predmeta ali predmetnega elementa. Hegel zapiše, da je predmetni element kot splošna atrakcija zelo pomembna, ker je naperjena zoper brezmiselno predstavljanje, v katerem se vse ponuja v podobi naključnosti.  

         V mislih je treba imeti predvsem to, da se v predmetnem elementu znajde notrina kot notrina predmeta ali vedenje kot čisto vedenje, ki je naše samozavedanje in obenem resničnostni predmet. S predmetnim elementom namreč samega sebe postavimo kot predmet. Se pravi skozi postavljeni predmetni element postavimo naše naravno sebstvo kot čisto sebstvo ali sebienakost kot čisto abstrakcijo. Kajti prav to: biti po svojem čistem dojemu tista čista abstraktna podoba ali postavljena sebienakost v občih momentih, to je oblika predmetnega elementa, v katerem je zaobjeta notrina kot notrina našega predmeta.

         Naj spomnim: kadar ne postavimo neizogibne podlage predmeta, se odrekamo predmetne oblike kot načina delovanja, s katerim se začenja naša svoboda. Namreč, s tistim odmetavanjem vedenja ne postavimo predmetnega elementa. Želim reči, delovali bi naj v načinu predvsem zaradi tega, da postavimo sebe kot predmet; kajti duh je sam svoj produkt, on sebe udejanja po svojem vedenju o sebi.


Posted in Abstraktno mišljenje | No Comments »

Post a Comment