Preračunljivo mišljenje

Written by Jože Požar on 1 maja, 2016 – 6:51 dop -

         Da je danes preračunljivo mišljenje v takšni meri popularno, ima zasluge nadarjen človek, ki svet reducira na velikosti. To je način, da se človek znebi odnosa do sebe in stvari, zakaj tisto, kar ima pred seboj, je enostavna neposrednost, v kateri bivajo velikosti. In tako ni nenavadno, če je dandanes najbolj popularno preračunljivo mišljenje. To mišljenje je spoštovano in hvaljeno vsepovsod, ker je sposobno zunanje združevati abstraktne svetove. In natanko temu nedoslednemu svetu danes gospoduje preračunljivo mišljenje, ki ne razume, da ima vsaka stvar svojo dejanskost izključno v pojmu.

         Ko preiskujemo, kako si preračunljivo mišljenje krajša poti, odkrijemo, da neposredni abstraktni svet idealizira, se pravi, neposredni abstrakciji pokloni takojšnjo fiksirano vrednost, ki jo zatem zunanje opremi s predstavami in prikaže kot totalno podobo. S tem je seveda fiksirani vrednosti, ki je neko število, dodeljeno opravilo, da zastopa samo stvar in tako tudi njeno vsebino. Smoter preračunljivega mišljenja je v tem, da konkretna vsebina stvari ne doseže svoje realne dejanskosti, zakaj kar je dejansko, lahko učinkuje. Preračunljivo mišljenje naredi to, da vsebinski svet poenostavi na ravnodušne abstrakcije. To pa je tista prijazna pozicija sveta, ki jo obvladuje abstraktni razum. Ves smisel realnosti zastopa čista nedoločena bit, nič vzet v svoji neposrednosti, ki je isto kot bit.
 
101-esej-3

Abstrakcija je tista privlačnost, ki jo poklanja preračunljivo mišljenje. Zakaj podarjena misel je sama sebi povsem zunanja. Pa tako ni pretirano reči, da preračunljivo mišljenje vzbuja pozornost z navidezno dejanskostjo.
 
         Da je preračunljivo mišljenje popularno in slavljeno, gre pripisati dejstvu, da je sposobno svet stvari poenostavljati na velikosti. To je namreč tisti skromen svet, v katerem je resničnost stvari navzoča kot fiksirana velikost, ki pa jo je mogoče preoblikovati in presegati tudi tako, da se velikost poveča ali pomanjša. In to še posebej takrat, ko pristopi zvijačni um, ki je sposoben skozi števila vzpostaviti poželenje po čem, ki pa seveda ni noben odnos do drugega, ampak samo neka tendenca, ki začuti dejanskost kot bogato velikost. Tule naj opomnim samo to, da je ta pretirana velikost zgolj nekaj vsebinsko ničnega.

         Preračunljivo mišljenje je dejavno na področju politike, kulture in vsepovsod tam, kjer je smoter nadarjenega človeka samo v tem, da premaga abstraktno neposrednost, in to na ta način, da jo prevede v velikosti. S tem bi naj bil vzpostavljen svet, ki da je za prijatelje mnogo bolj resničen. Kajti čisti svet velikosti je vsakomur razumljiv in ga ni mogoče različno interpretirati. Bistveno je, da svet zastopajo prazne abstrakcije in da svet ne prehaja v sebi kaj drugega ali kaj takega, kar bi svet še bolj zameglilo. To nam izpove, zakaj je svet fiksiranih mrtvih velikosti danes tako popularen in sprejemljiv. Zakaj tisto fiksirano in mrtvo streže temu, da ne pride do razločkov bistva same stvari. In ne le to, kajti ko je govora o mrtvem svetu, je vedno govor o svetu, ki ni vezan na nobeno realnost. In ravno o tem nerealnem in praznem svetu danes najobilnejše govoriči preračunljivo mišljenje.


Posted in Abstraktno mišljenje | Komentarji so izklopljeni za Preračunljivo mišljenje

Sorry, comments for this entry are closed at this time.