Reprezentanti za abstrahiranje

Written by Jože Požar on 3 junija, 2012 – 5:42 dop -

         Zdi se, da so ekonomist, profesor prava, psiholog in še kdo bi se lahko tukaj našel, predstavniki za posredovanje čistih resnic, ki danes v medijih nastopajo kot nekakšni reprezentanti za abstrahiranje; njihov svet izgine takoj ko je bil izrečen. Pojavljanje posameznega reprezentanta v mediju je pomembno, saj naš svet ne bi bil tako prijazen in tudi ne tako čisto resničen, če ne bi k nam prihajal skozi medij, torej skozi glas in besede reprezentanta, ki ima vedenje in se na čiste resnice dobro spozna. Njemu gre prisluhniti in tudi verjeti, kajti njegov svet ni nobena absolutna vednost, temveč prijazen svet v podobah čiste vednosti, s katerimi reprezentant samega sebe izpolni. Izpolni se kot reprezentant za abstrahiranje, ki skozi medij in svojo govorico uveljavlja brezduhovno sebstvo ali sebe kot abstraktno osebo, seveda vse z namenom zadovoljitve. Zato tudi v medijih toliko vprašanj in odgovorov in toliko tistega, kaj je in kaj naj preide v enostavno neskončnost.
 

Te podobe seveda ne gre jemati kot ulično umetnost. Kot je razvidno iz nje, je nedokončani nebotičnik končno le dospel v nebesa. In tako je Maribor uresničil mariborske metropole. Mogoče je v tej kompleksni podobi vsebinsko bogatejši na sebi.

 
         Čisti svet reprezentanta je abstraktni svet in nadalje tudi njegova čista možnost. Zato se v čisti svet reprezentanta naj ne bi dvomilo, kajti njegov svet je najprej nadaljevanje nekega bivšega sveta in šele za tem predpostavka. Ta svet neposredno eksistira, ko ga v mediju izreče abstraktna oseba, vendar eksistira zgolj kot neko preseganje bivšega sveta. Zaradi tega v medijih nastopajo samo izbrani reprezentanti, predvsem pa dobri govorniki, ki jih ljudstvo pozna; mediji nimajo časa za to, da bi reprezentanta pred oddajo še posebej predstavili. Razen tega pri posredovanju sveta ne gre le za to, da bi reprezentantov čisti svet zaživel iz njegovih besed kot kaka absolutna resnica, ampak gre bolj za to, da se uveljavi neka verjetnost. In tukaj naj omenim, da je v tem zadnjem času najboljše rezultate pokazala reprezentanca ekonomistov in profesorjev prava, ki so spretno odpravljali svoj svet prav tam, kjer čisti svet prehaja v neki drugi čisti svet in obstaja velika nevarnost, da bi se svet razvlekel v prazne abstrakcije.

         Čisti svet reprezentantov danes izžareva v medijih kot nekakšne čiste resnice. Ekonomist izreče število, prišteje odstotek in njegova abstrakcija eksistira kot kaka čista resnica. Profesor prava izreče misel v mikrofon pred stavbo sodišča in njegova čista resnica lahko doseže mnoga ušesa. Psiholog odrine od sebe čisto prikazen vedenja in njegova nična misel je vzeta kot čista resnica. In ravno te nične resnice, ki se množijo skozi predpostavljanje, danes proizvaja veliko medijev, med njimi tudi RTV Slovenija, ki bi naj poznala svojo mejo.  

         Vsak svet ima svoje reprezentante za abstrahiranje (to je tisto enostransko početje negativnega). In ti reprezentanti v medijih brezpogojno nekaj predpostavljajo. In tega predpostavljanja je danes v medijih vedno več in veliko preveč; tu je Bog prisoten le še kot čista misel brez realnosti.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Post a Comment