Sodobna umetnost in subjektivna notrina

Written by Jože Požar on 7 oktobra, 2012 – 6:25 dop -

         Sodobna umetnost raziskuje notrino kot notrino reči. Kot se da videti, nam umetniška dela poskušajo pokazati razdvajanje notrine kot notrine. Zaradi tega so umetniška dela vsebinsko prazna. Namreč pri tem začetnem vzpostavljanju notrine reči kot njenega nadaljevanja v postavljeno nasprotje, gre za to, da umetnik odpravi abstrakcijo neposrednega bivanja reči in jo vzpostavi kot čisto abstrakcijo reči. Spričo tega moramo biti pri ogledovanju sodobno umetniških del potrpežljivi in poskušati sodobno umetniško delo spoznati kot nadaljevano notrino v njeni splošni atrakciji. Gre za dva ekstrema notrine, eden čiste notrine in drugi notrine. To zrenje notrine v notrino je zrenje istoimenskega, ki samo sebe odriva od sebe in se postavi kot razločevalna notrina; istoimensko se privlači, ker je isto.
 

Sodobna umetniška dela so abstrakcije, ki so kot določen obstoj bivanja čista zagotovost samega sebe v splošni atrakciji.

 
         Čista abstrakcija je danes največji problem duha, saj duh svojo dejavnostjo kaže, da se v čistem abstraktnem svetu dostikrat obnaša nedoločno ali tako, kot da v abstraktnem svetu naj ne bi šlo za nobeno določenost. In glede na to, da duh posredovanega sveta ne postavi določno in ga tudi ne izpeljuje kot kako notranjo nujnost, ki bi bila v osnovi določno postavljena občost, so njegovi svetovi zgolj neke abstraktne predstave ali posamezne abstraktne podobe, ki so izključno zunanje povezane. Zato menim, da si je treba gibanje kot prehajanje notrine v notrino, natančneje ogledati in videti, za kaj pravzaprav tukaj gre. Sodobna umetnost raziskuje prav ta začetni element odsvojitve, skozi katerega duh vzpostavi notrino kot sebstvo in kot njeno notranje razdvajanje na ekstrema. Stvar duha bi torej bila, da si ogleda, kako umetnica in umetnik zaznavata notranji svet; gibanje notrine kot sebstva, v katerem notrina sebe nadaljuje v proti postavljeni element ali čisto notrino.

         Sodobna umetnost ima danes glede na razodetje bitja, ki je duh, veliko vlogo v spoznavanju razvoja duha. Zato je dobro, če sodobno umetnost spremljate, saj raziskuje in bo raziskovala skozi umetniške stvaritve prav to, kako duh samega sebe vzpostavi kot notrino kot sebstvo in predmet. In naj vas ne moti, če v sodobno umetniškem delu ne najdete nobene takšne lepote, ki jo je umetnost imela v preteklosti. Sodobna umetnost raziskuje duhovno lepoto, ki se pretaka skozi notrino kot sebstvo; in zaradi tega dejstva je lepota umetniškega dela drugotnega pomena. Naj ponovim, v raziskovanju notrine kot notrine, ni navzoča vsebina, dela so brez vsake vsebine, so abstrakcije. Na vas torej je, da poskušate sodobno umetniško delo, ki je neposredna abstrakcija, zaobjeti in dojeti kot tisto, ki se je odsvojilo v svojo sebienakost.

         Naj dodam še to: treba je upoštevati tudi to, da si notrina reči daje bivanje v svoji sebienakosti, ki je tista od sebe odrinjena notrina kot čista abstrakcija sebe od sebe samega.


Posted in Sodobna umetnost | No Comments »

Post a Comment