Sodobna umetnost, ogledovalec in njegova učinkovina

Written by Jože Požar on 24 februarja, 2013 – 8:11 dop -

            Sodobna umetnost prikazuje abstraktne stvaritve, v katerih je vnanjost izraz notrine. Notrina ima torej svojo lastno vnanjo plat ali enostavni izraz, katere momenti so razvezani v abstrakciji. Stvaritev bi naj ogledovalec povzdignil v čisti svet ali čisto predstavo; ona je resnična absolutna vsebina, ki izraža duha samega. V njej prepozna duh sebe kot dejanskega duha.

            Verjetno se ogledovalec sodobno umetniške stvaritve počuti nemočen, kadar ne zmore povzdigniti abstraktnega dela v predstavo. Še posebej je nemočen takrat, ko stvaritev izdihava zgolj neko mišljenino ali prazno abstrakcijo. No, jaz se dobro počutim ob ogledovanju abstraktnih podob, saj se nemalokrat do srca nasmejim, ko vidim, kako si umetnik predstavlja notranji svet. Svet, ki ga prikazuje v delih, je namreč tisti njegov najbolj notranji svet, ki je brezduhovno sebstvo ali naravno sebstvo. Zaradi tega je sodobno umetniško delo abstraktno; in zato tudi ni nič nenavadno, če je stvaritev zgolj neka enostavna podoba ali nekaj enostavno abstraktnega; tisto obče sebstvo zaobjeto v abstrakciji. In prav sebstvo umetnik dvigne na sebe, ko ga skozi jezik izreče ali čez roko upodobi. Lahko bi rekli, umetnik upodablja svet, ki je bistveno njegovo enostavno sebstvo, ki se kot čisto sebstva razločuje od sebe.
 
Sodobna-umetnost-in-smeh

Ogledovalec si skozi posredovanje umetniške stvaritve samega sebe vzpostavi.

 
            Mogoče bilo dobro, če bi razstavljena sodobno umetniška dela bila podprta ali presežena s kakim pojasnjevalnim besedilom. Mogoče bi kak enostaven namig pripomogel k razjasnjevanju sodobne umetnosti. Vse seveda z namenom, da duh začne pogovor z bistvom umetnosti in da pridela učinkovino stvaritve. Namreč, tiste abstrakcije ali nedoločne podobe si je treba ravno tako predstaviti in jih z mislimi vzdigniti v svojo predstavo. Na ta način ogledovalec samega sebe preseže in edino na ta način lahko dobi umetniško delo na sebe tisto resnično učinkovino.

            V vsakdanjem življenju duh deluje brez odlašanja in ni pozoren do tistega, kar skozi jezik odrine od sebe. Sodobna umetnost pa mu svojimi deli prikazuje prav tisto, kar on brez odlašanja in kot abstrakcijo odrine od sebe, ko se izrazi skozi besedo ali ustvari podobo čez roko. Zaradi tega so učinki sodobno umetniških del še kako pomembni, saj ogledovalec skozi svojo lastno predstavo izdela učinkovino umetniškega dela, v kateri je on dejanski duh; z njo si namreč samega sebe odsvoji. Sicer pa preseganje umetniške stvaritve naj ne bi obstalo v ogledovanju stvaritve, temveč bi naj ogledovanje stvaritve prešlo v izdelovanje predstave o tistem, kar ogledovalec zaznava v umetniškem delu. Še posebej je preseganje pomembno danes, ko sodobna umetnost raziskuje svet, ki je bistveno enostavno sebstvo. Sebstvo je v svojem nasprotku čista abstraktna predstava kot razločni momenti. Gre torej za to, da ogledovalec na sebi vzpostavi s svojo besedo in mislijo lastno predstavo umetniške stvaritve, ki je njegova učinkovina. Kajti samo prek dviga umetniške stvaritve, ki je čista dejanskost ali oduševljena umetnina, postane duh samemu sebi drugo in tako svet, ki se razločuje od njega.


Posted in Sodobna umetnost | No Comments »

Post a Comment