Sodobna umetnost v momentih njenega preseganja

Written by Jože Požar on 18 decembra, 2011 – 7:50 dop -

         Umetniška dela sodobne umetnosti so danes vsebinsko predstavljena v momentih splošnosti, in to skozi govorico umetnic in umetnikov, ki s komentiranjem in svojo izpovedjo poskušajo predstaviti njihovo umetnost. Tako da vse tisto, kar je vsebinsko predstavljenega o razstavljenih delih, prihaja do nas v oblikah govorice umetnikov. Lahko bi rekli, umetniška dela spregovorijo in so vsebinsko presežena le toliko, kolikor o njih kaj povejo umetniki. Tisto pa, kar k nam prihaja skozi spremljajoči tekst razstave in medijska poročanja, to ni mogoče vzeti kot kaj resno vsebinskega, saj so teksti opremljeni s čistimi mišljeninami in zato tudi k umetnosti ničesar ne doprinesejo. Res pa je, da obstaja rezervni čas, v katerem je mogoče v obliki pogovorov vzpostaviti še kakšne vsebine; to je čas trajanja postavljene razstave, ki po vsebinski plati verjetno ni ne vem kako produktiven in ostaja neizpolnjen. Drugače rečeno, časa za vsebinsko preseganje razstavljenih umetniških del je več kot dovolj. Po mojem mnenju lahko dobronamerno vsebinsko preseganje razstave prispeva k ogledu razstave in s tem tudi k dojemanju sodobne umetnosti nasploh.
 

Andrej Požar, Atelje v njegovem ekstremnem preseganju, 2011, fotomontaža

 
         Na vsebinsko preseganje razstave pa verjetno vpliva tudi to, da so sodobna umetniška dela predstavljena v galerijah kot nekakšna bitja ali reči, o katerih je mogoče kaj povedati le z opazkami. Pa čeprav umetniška dela domujejo v razstavnem prostoru kot ideali, se jih ne jemlje kot upodobljene ideje. Celo poznavalci sodobne umetnosti iz njih ne izvlečejo nobenih pravih vsebin. To daje videz, kot da umetnice in umetniki ustvarjajo svoja dela iz nič ali brez vsake osnove; še posebej pa je to prisotno tam, kjer so razstavljeni eksponati eden poleg drugega razmetani po razstavnem prostoru; na ta način je umetniško delo res zreducirano na golo reč, s tem pa na prazno bitje.

         Sicer pa sodobna umetnost prikazuje izvirne in pristne stvaritve. Velikokrat občudovanja vredne in dovolj natančno oblikovane; včasih tako, da ko si duh do dobra ogleda posamezno delo, ga umetnina potegne vase. Še posebej takrat, ko delo nagovarja gledalca z izraženo individualno dejanskostjo. In če hočemo biti tukaj še malenkostno natančnejši, potem je potrebno omeniti tudi to, da nas umetniška dela kot ideali na eni strani nagovarjajo s podobami čiste notrine in na drugi strani z notrino, ki zre sama sebe skozi čisto notrino. Cilj gibanja notrine je, da se enotnost človeške in božanske narave povzdigne v zavestno enotnost. To nam naznanja, da element za realnost vsebine ni neposredni obstoj duhovnega, temveč samozavedna notrinskost. In zaradi tega tudi sodobna umetnost ne dela za čutni zor, temveč za subjektivno notino in duševnost, ki strmi k svobodi.

 


Posted in Sodobna umetnost | No Comments »

Post a Comment