Svet je bistveno enostavno sebstvo

Written by Jože Požar on 26 januarja, 2013 – 6:40 pop -

         Hegel v Fenomenologiji duha zapiše, da je svet bistveno enostavno sebstvo. Duh torej sebe začenja z gibanjem naravnega sebstva, ki ga mora odpraviti in postaviti kot splošne momente. Na ta način naravno sebstvo preide v svoje drugo in je kot svet postavljeno čisto sebstvo.

         Ker torej duh mora sebi postati drugo, je bistveno za duha, da skozi izobraževanje pridobi vedenje o tem, kako svoje naravno sebstvo odpravi in ga vzpostavi kot svet čistega sebstva. Se pravi, ker duh ni zgolj neki odvržen svet vsaksebi, je bistveno zanj, da naravno sebstvo odpravi in ga postavi. Kajti tisto enostavno sebstvo je v čistem svetu navzoče. Zaradi  
Svet-kot-sebstvo

Duh mora svoje enostavno sebstvo odpraviti in postati samemu sebi neko drugo.

 
tega ne gre razvoj duha dojemati enostransko ali zgolj po prvi strani, kjer se izobražuje in je njegov cilj pridobivanje znanja. Vprašanje je, ali se duh na tej prvi strani, kjer sprejema znanja, pripravlja tudi za ono drugo stran, kjer najprej odpravi svoje naravno sebstvo in se postavi sebi nasproti? Vprašajmo še tako, ali je v njegovo izobraževanje vključena tudi druga stran, tj. njegova odsvojitev kot predpostavka, da je kot duh, ki samega sebe vzpostavi in je na sebi postavljeno čisto sebstvo, seznanjen ali vsaj vpeljan v to, kako naravno sebstvo odpravi in se kot duh vzpostavi kot predmet? Moj odgovor je ne. Izobraževalni sistem ne upošteva dejstva, da duh na drugi strani najprej odpravi svoje naravno sebstvo in se postavil kot predmetni svet. Rečeno še tako, drugo stran, kjer duh deluje za stvar in pojem reči in je na sebi neki določen svet, izobraževalni sistem sploh ne zaznava. To želi povedati, da se duh skozi izobraževanje ne pripravlja za njegove odsvojitve, še manj pa za to, da bi bil seznanjen s tem, kaj se to pravi odpraviti naravno sebstvo in se kot duh vzpostaviti kot svet čistega sebstva. Naj spomnim, tisto pisanje esejev dijakov se jemlje kot kakšen preobrat ali izredna naloga; to pa zato, ker je to druga stran, kjer si mora duh z ustvarjenim esejem samega sebe odsvojiti; odpravi svoje naravno sebstvo in se postavi kot drugo samega sebe ali kot predmet.

         Naj ponovim, svet je bistveno enostavno sebstvo. Hegel želi reči, da tisto enostavno sebstvo mora dobiti obstoj bivanja sebienakosti. Duh si namreč svoj svet prideluje na ta način, da se sam s seboj posreduje. Duh torej naravno sebstvo mora odpraviti v neko abstraktno podobo, kar pomeni, da sebstva ne odmeče prosto, temveč ga vzpostavi kot določno podobo. Duh, ki prosto odmeče svoje sebstvo in ima za smoter zgolj svoje čisto sebstvo in nobene druge realnosti, ne vzpostavi sebe kot duha. Duh pa, ki deluje za stvar in sebe kot brezduhovno sebstvo najprej odpravi in se vzpostavi kot predmet, tak duh deluje za stvar.

         Glede izobraževalnega sistema naj iznesem samo to: namesto da sistem množi abstraktna znanja, s katerim duh naravno sebstvo širi, ga pa ne odpravi, bi bilo dobro, če bi izobraževalni sistem vnesel v izobraževanje duha tudi vsebine, ki koristijo mlademu duhu pri njegovi odsvojitvi. Mladi duh namreč danes očitno kaže, da ga zanimajo znanja, ki so stvar njegove odsvojitve ali one druge strani, kjer samega sebe vzpostavi kot duha.


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Post a Comment