Svet je določen na sebi

Written by Jože Požar on 8 marca, 2015 – 8:06 dop -

         Brez nasebne določitve je svet abstrakten. Kot tak pa seveda nima resnice biti; jaz imam zagotovost po abstrakciji ali enostavni neposrednosti. Še drugače rečeno, jaz imam zagotovost po samem sebi, skozi odsvojitev sebstva, ki je bivanje jaza. Ob tem pa naj pripomnim, da se enostavna neposrednost izdaja za najsiromašnejšo resnico; kar izreka, je le lastno početje sebstva v sebi. Zato je dobro vedeti, da filozofija dela prav to, da neposreden svet preobraža v misli in naprej samo misel v pojem.

         Iz zgornjega sledi, da je treba neposredni svet pretvoriti v osnovo, in to skozi element vedenja. Potemtakem je treba neposredno realnost posredovati in jo postaviti kot pripadajoči dejanski svet. Kajti neposredna realnost kot taka še ni razvita osnova pojma, ampak je le abstraktna realnost. Hočem reči, neposrednost še ni resničen predmetni svet pojma, ampak je le oblika abstraktne negacije ali odtujeno čisto sebstvo osebe, čutna bit sploh.
 
Svet-na-sebi-Kaj pomeni spoznati resnico sveta? Vedeti za nekaj v njegovi določenosti; »da so vse miselne določitve to gibanje določanja, . . . «
 
         »Svet je določen, kolikor je na sebi določen. Brez nasebne določitve je svet kot tak po sebi ali abstrakten«, tako filozof G. W. F. Hegel. Potemtakem je tek sveta gibanje substance v njeno nasprotje, s katerim preide substanca v svoje razdvajanje, s tem pa v njeno nasebno določenost. In ravno to začetno gibanje substance je tisti smoter duha, ki skozi absolutni dojem doseže določenost substance. Se pravi, z gibanjem doseže substanca svoje obče momente, ki so kot razločki substance proti postavljen in določen svet substance. Na ta način je začetni svet pojma določen skozi gibanje notrine, ki sama sebi stopi nasproti; substanca doseže drugo same sebe. To pa je njena zrta enotnost v drugem, saj je substanca določena in postavljena na sebi skozi njeno gibanje, ki je čista vednost in resnica zavesti. Rečeno še drugače, to je postavljena dejanskost substance kot na sebi določen svet, skozi katerega duh doseže svoj čisti dojem v podobi občih momentov.

         Mi izhajamo iz tega, da je neposredni svet, ki ga duh odtuji, zgolj abstrakten svet, ki je po sebi ali kot tak nedoločen. Zakaj neposredni svet ni nič drugega kot sebstvo zavesti ali odtujitev osebe kot njenih duhovnih moči. Ali, predstavitev duhovnih moči je čisto sebstvo osebe ali vedenje postavljeno na ogled. To pa je abstraktna neposrednost, torej svet, ki ga je moč reducirati na velikost (število) ali zunanjo določenost. Potemtakem ima neposredni svet določilo, da je abstraktna neposrednost, ki ni posredovana v svoje nasprotje ali v drugo in je kot zunanjost samega sebe vedoče sebstvo, ki ni noben predmetni svet.

         Naj spomnim, resnica sveta je njegova pojmovna idealiteta. Resničnost sveta torej ne morejo zastopati tista števila, skozi katera se danes svet poenostavlja. Zato je pomembno, da realnost razumemo kot popolnost; kot nekaj, kar mora preiti na sebi v čisto določenost. Kajti samo v čistem dejanskem svetu realnost biva določena kot sebi proti postavljen svet.


Posted in Abstraktno mišljenje | Komentarji so izklopljeni za Svet je določen na sebi

Sorry, comments for this entry are closed at this time.