Svet napreduje kot določen na sebi in to velja tudi za pojem Kultura

Written by Jože Požar on 26 februarja, 2012 – 7:37 dop -

         Kaj je danes pomanjkljivost pojma Kultura? V najkrajši obliki povedano, pomanjkljivost pojma Kultura je v tem, da ni na sebi vzpostavljen kot čisti pojem. Povedano še tako, duh naj poskrbi za to, da bo Kultura na sebi vzpostavljena kot svoj čisti pojem. Nedoločenost pojma namreč dopušča duhu, da se do Kulture obnaša prosto ali tako, kakor mu to narekuje občutek. Zaradi tega prostega odnosa do Kulture, je Kultura na sebi zgolj razloček od sebe ali svoje čisto drugačenje, se pravi, ni vzpostavljena kot svoja narava. Posledica tega je lahko samo to, da se Kultura obnaša do vseh vrst umetnosti zunaj vsakega določenega odnosa. Ker nima vzpostavljenega odnosa do sebe, ne rabi vzpostaviti odnosa do posameznih vrst umetnosti.
 

Kultura naj sebe določi kot svojo sebienakost ali kot čisti pojem. Njeno stopanje v svoje nasprotje sestoji v tem, da je na določen način; ta določenost so njeni momenti, v katerih razgrinja svojo naravo.

 
         Poglejmo na hitro nekaj momentov Kulture. Najprej je tukaj takoj očitno to, da posamezne vrste umetnosti ne delujejo kot tiste, ki bi bile s strani Kulture določno postavljene in predstavljene v njeni nasebnosti kot vrste umetnosti in s tem priznane od Kulture kot njeni obči momenti. Zaradi te pomanjkljivosti ali nedoločenosti, se lahko Kultura na sebi prosto obnaša; svoje sebstvo zgolj uveljavlja. In zaradi tega je tudi v svojem nasprotju ali v svoji nasebnosti le neka abstraktna izvedba posameznega interesa, tisto, kar kot neki svet odrine od sebe in je postavljeni posamezni čisti svet.

         Kultura je ravno tako svoj razvijajoči se pojem, kot je to vsak drugi pojem. In ker je že nastopil čas samozavedne notrinskosti, mora Kultura sebe vzpostavi kot svoj čisti pojem, da bi lahko vse vrste umetnosti iz tega postavljenega čistega pojma samostojno zaživele. Glede na razvoj posameznih vrst umetnosti to pomeni, da se mora na sebi vzpostaviti, če želi da posamezne vrste umetnosti delujejo samostojno, to je brez njenih sugestij. Se pravi, na sebi mora Kultura vzpostaviti svojo čisto občost ali momente občosti; natančneje rečeno, vzpostaviti se mora kot svoja notrina ali kot svoje naravno sebstvo, v tem smislu, da se v svojem nasprotju vzpostavi kot razvejane vrste umetnosti. To razdvajanje Kulture v svoje drugo je namreč tisto, kar vzpostavi Kulturo kot Eno nje same.

         Če se bo Kultura še naprej obnašala na sebi kot dama, ki sebe zaznava le po svoji zunanjosti, ali, če se bo obnašala kot nekakšna pokroviteljica vseh vrst umetnosti, se bojo umetnosti same pred njenimi očmi osamosvojile. Tako bo postajala le še kot nekaj preteklega, kot neizpolnjena abstrakcija

         Mogoče ni odveč tukaj omeniti, da Kultura ne more več na sebi postajati zgolj kot neizpolnjeni pojem ali kot nebistveno sebstvo. Kultura mora sebe predpostaviti za postavljanje, da bi lahko začela delovati iz svoje določenosti ali kot tista, ki je na sebi postavljeni čisti pojem.


Posted in Sodobna umetnost | No Comments »

Post a Comment