Svet praznega ideala in svet abstraktnega vedenja

Written by Jože Požar on 29 decembra, 2013 – 7:26 dop -

         Še malo in svet bo razdeljen na dva ločena svetova: na svet števil ali prazen ideal, in svet abstraktnega vedenja ali idejo sploh. Ob tem je umestno naglasiti, da se prazen ideal uresničuje skozi velikost ali število in zaradi tega ni primeren ideji. Ta dva svetova proizvaja človekova prizadevnost in eksistirata ločeno ali vsak na svoji strani. Tako zemljišče ideje ali svet abstraktnega vedenja, zastopa subjekt predstavljen kot čisto sebstvo, katerega interes in dejavnost je zgolj prekoračevanje neposrednosti in manifestiranje možnosti, medtem ko zemljišče praznega ideala ali svet števil, zastopa instinkt vrednosti in užitek profita.
 
Dva-svetova

To, kar je prazno, to ni nikakršen ideal. Kajti tisto resničnostno dobro kot božanski um je to, da duh postavi razloček ideje v njenem občem načinu.
 
         Ni kaj, v razcvetu sveta smo prišli tako daleč, da lahko govorimo o dveh svetovih. O svetu ideje, ki je običajno razširjen v mnoga abstraktna vedenja, ki dokazujejo, da so sposobna osnovati ustrezne predpostavke ali pogoje. No, ne glede na to oblikovano neposrednost ideje, predpostavka kot ideja še ni njen odpravljen in postavljen ideal v občih momentih, s katerim je vzpostavljena sebi enakost ideje. Na področju ideje se enostavno premalo naredi. Svet ideje raztegujemo in ga dojemamo kot v neskončnost razpršeno abstraktno vedenje, ne pa kot določno postavljen ideal, ki je tista proti postavljena notrina ideje. Želim reči, tistega resničnega sveta ideje, ki je ustvarjeni svet kot posredovana notrina one neposredne ideje, ne zaznavamo kot element vedenja, ki je postavljena sebi enakost ideje.

         Popolnoma drugače je v svetu števil, ki je svet praznega ideala, s katerim upravlja debela volja. To je sicer svet najrevnejših abstrakcij, a zanesljiv, saj ga pomagajo hraniti tehnični pripomočki, ki lahko takoj izračunajo najmanjši profit, ki je v tem svetu najbolj cenjen. Sicer pa se svet števil ali praznega ideala odziva hitreje in je v nenehnem naraščanju velikosti skozi kampanjo številk, ki ta svet oblikujejo v sestavljene ustroje številk ali v prazne svetove, ki bivajo kot izginjajoče abstrakcije ali ravnodušna bitja. Če komunizem ni imel težav s svetom številk ali praznim idealom, tj. abstrakcijo, jih ima kapitalizem ali njegovo okamenelo srce, ki izraža lastno življenje skozi toge številke. Okamenelo srce je natančno vzeto čista podoba praznega ideala, ki živi ločeno življenje in ni vezana na nobeno idejo. To je torej On, ki skozi najrevnejše abstrakcije ali kvantume gradi abstraktne idole v nebesih.

         V to obravnavo dveh svetov, ideala in ideje, je vpisano dejstvo, da je abstraktno vedenje samostojen svet, ki ne ustvarja učinkov, ki bi bili izpeljani kot ideal neposredne ideje. Zato ni nenavadno, če sta ta dva svetova dejavna ločeno in vsak na svoji strani. Manjka jima notranja povezanost, ki jo ustvarja predmetni element ali element vedenja.

         Očitno ima prazni svet števil velikansko prednost, saj si kapital daje čisto bivanje na vseh ravneh človekove dejavnosti. Skratka, zaenkrat duh izgublja boj s samim seboj, in zaradi tega tudi bitko s kapitalom, ki ga resničnostni ideal niti najmanj ne mika.
 
         Srečno novo leto 2014 vam želim in lepo se imejte!


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Sorry, comments for this entry are closed at this time.