System of science and Hegel.net

Written by Jože Požar on 25 marca, 2012 – 6:35 dop -

Zakaj se na eni strani ignorira Sistem vede, ki ga je Hegel določil, in zakaj se na drugi strani uveljavlja Sistem znanosti kot postavljeno zunanje razmerje treh pojmov?

 
         Mogoče bo kdo rekel, nehaj nagajati s Heglovo filozofijo in njegovim sistemom. Toda zdaj je prepozno, Hegla ne morem več odložiti, ker se je naselil v mojo dušo in ker danes vem, da je ni filozofije, ki bi s takšno natančnostjo in v tako velikem obsegu razgrnila pojem duha. Menim, da je Heglov Sistem vede najvišja filozofija, ki, ko se jo enkrat dojame, so vzpostavljeni vsi pogoji za to, da se Heglovo filozofijo začne brati znova in z nekim drugim občutkom. In ta drugi občutek lahko deluje spodbudno tudi v drugo smer, namreč tako, da človek začne delovati svojim mišljenjem ali z lastno pametjo. In nič nenavadno potem ni, če na internetu objavi kako svoje razmišljanje, v prepričanju, da deluje z dobrim namenom.
 

To sortiranje čevljev ne predstavlja nobenega sistema. Tako na hitro pa bi človek lahko pomislil, da ta sestavljenka prikazuje sistem.

 
         In ko je človek enkrat nastavljen na svojo misel ali na svoje sile, mu tisti notranji glas ne da več miru. Kar naprej mu nekaj prišepetava in prodira na površje, da bi se izreklo tisto notranje življenje, ki ga sicer gibanje zavesti odriva na površje. In tako pride čas, ko človek kakšno stvar dejansko ubesedi in jo objavi na internetu. In tako tudi ni nič neobičajno, če brska po internetu, klikne na Hegel.net in potem na kategorijo System, si ogleda Heglov portret, nato pa še trikotnik postavljen ob Heglovem portretu, s katerim bi naj bil predstavljen Heglov sistem. In ko si na Hegel.netu ogleda še vse ilustracije, se od nekje pojavi tole vprašanje: ali trikotniki in postavljeni trije pojmi na njih in potem še vsi tisti krogi, lahko reprezentirajo Heglov sistem? In že je tu naslednje vprašanje: ali trije pojmi, 1 Logic, 2 Nature, 3 Spirit/Mind, upravičeno zastopajo Heglov sistem? Po mojem mnenju ne. Kajti Heglov Sistem vede ni pojem, ki bi ga lahko vzpostavilo kako zunanje razmerja treh pojmov. Zakaj Heglov sistem je eno samo notranje gibanje, in to notranje gibanje razvijajočega se pojma, ki ga Hegel razvije v prvem delu Sistema vede, ki je Fenomenologija duha, in ga nadaljuje v drugem delu ali v treh logikah. To bi torej bil zaključen Sistem vede. Hegel pa sicer v enciklopediji filozofskih znanosti obravnava omenjene tri pojme, vendar kot zunanje razmerje. In zaradi tega zunanjega razmerja trije pojmi 1 Logic, 2 Nature in 3 Spirit/Mind, niso zmožni izraziti Sistema vede.

          Menim, da bi bilo prav, če bi Hegel.net podal kako kratko vsebinsko razlago o Heglovem Sistemu vede. Na ta način bi tudi z besedo zaobjel Heglov sistem in tako natančno pokazal, kako razume njegov sistem. Namreč, tisti trikotniki in postavljeni trije pojmi na njih, ničesar ne povedo o Sistemu vede, še manj pa o notranjem posredovanju sistema kot absolutnem postajanju pojma. Zdi se, da so trikotniki in krogi bolj neka ponazoritev, ki bi naj prispevala k potrditvi sistema znanosti, ne pa k razumevanju sistema. In prav zaradi tega bi bila dobrodošla kaka vsebinska razlaga Heglovega sistema.


Posted in Filozofsko zrno | No Comments »

Post a Comment