Univerzitetni študijski program filozofija

Written by Jože Požar on 4 maja, 2014 – 6:28 dop -

         Kot je mogoče razbrati iz univerzitetnega študijskega programa filozofija, program ne spoštuje prvega dela sistema vede (Hegel), ki je prva veda filozofije, katere vsebina je absolutno vedenje. Program filozofija namreč absolutnega vedenja ne zajame kot predmet, čeprav je poglavitni pojem nastajajočega vedenja, katerega vsebina predstavljanja je absolutni duh; zakaj v začetni odsvojitvi duh postavi sebe najprej kot predmet. Razen tega je odsvojitev duha tisto začetno gibanje, s katerim je vzpostavljen predmetni element, ki je obstoj bivanja sebi enakosti ali predpostavka za subjekt. Predmetni element namreč omeji duha na predmetno substanco, tj. na celoto njegovih določil. Študijski program filozofija torej spregleduje absolutno vedenje kot vsebino predmeta, katerega vsebina predstavljanja je absolutni duh. Zaradi tega menim, da je univerzitetni študijski program filozofija pomanjkljiv, saj ne izhaja iz dejanske substance pojma filozofija, ki je tista čista razvejenost substance v njenih občih momentih. Sicer pa program ne naravnost izraža tudi to, da nastajajoče vedenje, ki je veda izkustva zavesti, univerzitetni sistem ne spoštuje ali ga ne jemlje dovolj resno.
 
Predmet-filozofija-

Hegel je zapisal v Fenomenologiji duha, da je napočil čas za povzdigo filozofije v vedo. A kot odseva univerzitetni študijski program filozofija, še ta čas ni napočil.
 
         Študijski program filozofija vsekakor ne izhaja iz neposredne realnosti pojma filozofija, katere dejanskost bi bila čista razvejena substanca. Neposredna realnost pojma je namreč tista, ki bi naj svojo dejanskost dosegla kot občo idejo. Občost je določenost substance, ki jo substanca doseže svojim notranjim gibanjem kot postavljeno nasprotje. Na ta način je substanca filozofije določno vzpostavljena v njenih razločevalnih in dejanskih momentih. Obča ideja pojma filozofija je tista določenost, ki je ne bi smeli spregledati strokovnjaki, ko so sestavljali program filozofija. Namreč – in o tem govori program filozofija – ko je predmetnik filozofija zgolj zunanja sestavljenost različnih pojmov, je predmetnik alternativa čistega pojma filozofija. Lahko bi rekli, ko je predmetnik sestavljen z metodo zamisli in posameznega navdušenja, katerega začaranost raznih vzajemnosti notranjo gibanje substance razveljavi, je predmetnik zgrešen.

         Ker je študijski program filozofija zgolj sestavljen iz različnih pojmov, ki ne kažejo znamenj, da bi bil predmetnik izpeljan iz neposredne realnosti, katere substanca bi bila vzpostavljena kot čisti pojem, je nezadosten. Zakaj predmetnik bi naj bil postavljen kot čisto bivanje obče ideje pojma filozofija. In to predvsem glede na to, da je absolutna ideja – ta pa se začenja s postavitvijo občih momentov ali čistega dojema – »edini predmet in edina vsebina filozofije«. Razen navedenega je Hegel zapisal, da je filozofija »najvišji način razumevanja absolutne ideje«. In glej, študijski program filozofija izpoveduje ravno nasprotno, namreč to, a) da je filozofija realnost, ki ji ne pripada čista dejanskost, b) da absolutno vedenje in čisti pojem nista stvar filozofije, c) da abstrakcija sebe od sebe samega ni predmetni element.


Posted in Filozofsko zrno | No Comments »

Sorry, comments for this entry are closed at this time.