Zaslepiti in prevarati s čisto abstrakcijo

Written by Jože Požar on 4 decembra, 2011 – 8:17 pop -

         Menda veliko duhovnih moči potrošimo za razsvetljevanje domnevnih resnic, za medsebojno prepričevanje, za uveljavljanje predpostavk, golih idej in znanja, za analizo in spreminjanje abstraktnih predstav in za pripravo na to, kako tisto reč ali njeno neposrednost zunanje predstaviti v odvisnosti z drugimi pojmi. Zdi se, kot da naše duhovne moči trošimo samo za udejanjanje abstraktnih oblik znanja in njihovo uporabnost. Zato naše aktivnosti potekajo kot ritual, s katerim se potrjuje prepričanje ali vera v čisti uvid. Rečeno še tako, s tem zamejevanjem na čisto sebevednost ali negativnost, potrjujemo vero v čisti uvid, s tem pa njegovo realizacijo. Gledano z notranjimi očmi, mi notrine kot sebstva ali tistega naravnega bivanja ne poskušamo vzpostaviti. Mi verjamemo, da je naša naravna logika dovolj močno orodje, pa čeprav nas zamejuje na abstraktne predstave in na čisto sebevednost.
 

Idealizem kot vera v čisti uvid nas bo zgleda pripeljal v brezpredikaten kapitalizem

 

         Razen tega je v tem našem svetu mogoče zaznati vsepovsod prisotno slepilo, ki se mu reče število. Število je svojo enostavno neposrednostjo in absolutno določenostjo – da tukaj ne omenjamo vsebin namesto katerih danes nastopajo števila – dobilo tiho pravico in s tem takšno veljavno moč, da lahko izniči ali povozi vsako izrečeno misel in tudi zapisan dogovor. Svet številk je z abstraktnim nasiljem svojo dejavnost razširil na področje vsebin, s tem pa izrinil duha iz njegovega delovanja na rob, da tam, kjer je govor o sami resnici stvari, nastopajo v imenu resnice stvari kar števila. Se pravi prazne abstrakcije, katerih prazna moč lahko opravi takšno neposredno nasilje, ki izničiti vsako ubesedeno misel. In zato tudi ni nenavadno, če se danes namesto določno postavljene vsebine idealizira kar števila, tj. velikosti, in če je potrebno, še kako naslednje število. In mi se ob vsem tem abstraktnem nasilju števil sploh ne ustavimo, pa čeprav je na površju prisotna očitnost, da je naš svet vedno bolj poenostavljen in da njegovo gibanje teče in se pretaka skozi števila in vse tja do seštetih števil. Pri sklicevanju na števila smo prišli že tako daleč vstran od sebe in čez, da celo tisto, kar se vsebinskega dogaja pod kulturo, prikazujemo v obliki števil. Sistem zdravstva, inštitucije in banke, sebe razumejo in interpretirajo le še skozi kopičenje in zlaganje števil; na ta način se izognejo vsaki vsebinski razpravi. Najkrajše rečeno, to prazno slepilo (število) je njihove odnose skrčilo na čiste zahteve.

         Ali danes s tem našim svetom že upravljajo števila? O tem ni dvoma. Če bo svet še naprej zgolj sebienak ostajajoč odnos, bojo števila začela upravljati z našo pametjo. In potem bo svet le še prazna prikazen iz čistih abstrakcij ali to neko prikazovanje števil. To bo najbrž povsem drugi in še bolj prazen kapitalizem, ki ga bo podpirala gola števila.

 


Posted in Neizpolnjena abstrakcija | No Comments »

Post a Comment